Olienevelfilter

DMG Mori met KUBE olienevelfilter
DMG MORI NZX 2000 met een KUBE Olienevelfilter

Zoals lasrook ontstaat bij las- en snijwerkzaamheden en het inademen van deze lasdampen een direct risico kan vormen voor de gezondheid van uw medewerkers, geldt dit ook voor het werken met metaalbewerkingsvloeistoffen. Het AXO Olienevelfilter is ontwikkeld voor het filteren en opvangen van vernevelde koelsmeermiddelen door boren en frezen.

Metaalbewerkingsvloeistoffen zorgen ervoor dat gereedschappen waarmee producten worden bewerkt, niet oververhit raken, de producten beschermd worden en de spanen afgevoerd worden.

Door de druk waarmee koelvloeistoffen op het product worden gespoten en de hoge snelheden waar het gereedschap mee draait, ontstaat olienevel of koelemulsienevel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boren en frezen.

Deze zeer fijne druppeltjes olie komen in de lucht terecht en kunnen veel schade aanrichten aan machines en hebben een negatief effect op de gezondheid en productiviteit van uw medewerkers.

Door het neerslaan van de olie in luchtleidingen en op vloeren en trappen kunnen zelfs (brand)gevaarlijke situaties ontstaan.

Tijdens de bewerking van metalen kunnen zeer hoge temperaturen ontstaan. Hierdoor verbranden deeltjes olie, koelemulsie, maar ook zeer fijne metaaldeeltjes. Dit crëeert niet alleen olienevel, maar komen ook olie- en metaalrookdeeltjes vrij. 

Als vrijgekomen nevel niet wordt gefilterd kan dit risico’s met zich meebrengen. Los van het feit dat olienevel schadelijk kan zijn voor uw metaalbewerkingsmachines, brandgevaarlijk kan zijn en de groei van bacteriën en schimmels bevordert, kunnen er verschillende gezondheidsklachten ontstaan. 

Het AXO Olienevelfilter lost dit probleem op en vangt de vernevelde koelsmeermiddelen ook weer op!

Correct onderhoud met behulp van een olieskimmer of olie afscheider zorgt voor minder olierook en verminderde degradatie van koelsmeermiddelen.

De betaalbare MixRite Doseerpomp, speciaal ontwikkeld voor de metaalverwerkende industrie, zorgt voor de perfecte homogene mengverhouding. 

Wilt u graag persoonlijk advies of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Waarom een olienevelfilter?

Style CNC met KUBE olienevelfilter
Style MC1500 met KUBE Olienevelfilter

Olienevel is schadelijk voor de gezondheid

Olienevel in ventilatiebuizen kan leiden tot brandgevaar

Olienevel vervuilt de omgeving en slaat neer op ramen, trappen en vloeren

Olienevel kan schade veroorzaken aan elektronica

Olienevel veroorzaakt gladde vloeren en trappen

Strenger wordende wet- en regelgeving

Mobiele Olienevelafzuiging
Mobiele Olienevelafzuiging